Una alimentació saludable protegeix la nostra salut, evita que el nostre organisme deixi de funcionar amb normalitat i que desenvolupem malalties cròniques.

Hem de cuidar la nostra salut en tots els àmbits de la nostra vida sent conscients de la nostra alimentació, prestant atenció a com ens alimentem i què mengem. A la feina, on passem gran part del nostre temps, cobra encara més importància aquest principi. Una bona salut laboral, basada en una alimentació equilibrada i sana, ens permetrà tenir un millor rendiment a la feina.

Una dieta equilibrada que inclogui cinc porcions de fruites i verdures al dia, ens ajudarà a mantenir la salut laboral.

Què es la salut laboral?

El terme salut laboral ha sigut definit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com un estat de complert benestar físic, mental i emocional. Vols dir que sentirem que ment i cos estan be, el que ens farà estar satisfets amb el treball.

Per les empreses, mantenir en bon estat  la salut laboral dels seus empleats, significa donar-los valor al capital humà amb el que compta. Representa enfortir el talent i les capacitats dels seus treballadors per aconseguir més eficiència, qualitat i productivitat en el seu acompliment.

Una empresa responsable i preocupada per la salut dels treballadors, és conscient de que cuidar l’alimentació del seu personal és una inversió beneficiosa per tots.

Millor rendiment a la feina

Una alimentació equilibrada a la feina és un dels elements claus en qualsevol empresa que valori al seu personal. És tant important com la prevenció de riscos i accidents, el manteniment de condiciones laborals òptimes i la seguretat social dels treballadors.

Un treballador alimentat de manera saludable es sentirà més motivat, animat i concentrat per tenir un bon acompliment laboral. Preservarà la seva salut, evitant desenvolupar obesitat i malalties cròniques, tals com les cardiovasculars o la diabetis.

La productivitat dels empleats augmenta si estan sans, si s’alimenten de forma adequada i compten amb un espai en bones condicions on alimentar-se i descansar.

Promoure bons hàbits d’alimentació i estils de vida saludables entre els treballadors, no és un luxe per a les empreses, és una necessitat.

Un treballador ben alimentat, és més eficient, està més atent i concentrat, per lo tant es redueixen els riscos d’errors i accidents. L’absentisme també disminueix quan la salut laboral es manté a l’empresa.

Bona alimentació

Una de les bases de la salut laboral és la bona alimentació caracteritzada per la varietat i l’equilibri. Ha d’aportar la quantitat de calories, nutrients, vitamines i minerals requerits pel bon funcionament de l’organisme, d’acord amb l’edat i estat de salut de la persona.

Idealment, s’han de fer cinc àpats al dia: esmorzar, dinar i sopar i un àpat a mig matí i un altre a mitja tarda.

Una dieta saludable cuida el balanç entre tots els grups d’aliments i inclou el consum de 6 a 8 gots d’aigua al dia. Per mantenir l’equilibri, les fruites i verdures son fonamentals per l’aportació de vitamines, minerals, fibra i aigua.

Un programa ideal de salut laboral per l’empresa consisteix en proveir fruita als empleats. D’aquesta manera, es contribueix a que cobreixin els seus requeriments diaris de fruites i es promouen hàbits saludables.

Tenint fruites variades a disposició, els treballadors reduiran el consum d’aliments alts en grasses i en calories.

El personal es beneficiarà de l’aportació vitamínica de les fruites i es sentirà amb més vitalitat i motivació per rendir a la feina. L’ambient laboral millorarà i l’empresa projectarà una imatge positiva al preocupar-se per la salut i el benestar dels seus treballadors.

Pin It on Pinterest