Les empreses estan treballant cada cop més en aconseguir un entorn laboral saludable. La cerca d’un model d’empresa saludable esta dirigida a preservar la salut, seguretat i benestar a la feina. Les conseqüències positives d’aquest model es reflecteixen en l’empresa i els treballadors, i també als seus familiars i les comunitats veïnes.

En un ambient de treball saludable, treballadors i caps col·laboren en un procés de millora continua per promoure i protegir la salut, seguretat i benestar. A més ho fan per aconseguir la sostenibilitat de l’ambient de treball.

 • Una empresa saludable actua per protegir la salut i el benestar en el treball per motius ètics, empresarials i legals.
 • Un model d’empresa saludable esta enfocat en crear un ambient de treball que no sigui perjudicial per a les persones.
 • És conscient que aquest model proporciona avantatges a l’empresa, fa que els processos siguin més efectius i productius al comptar amb treballadors sans i satisfets.
 • Operant sota un model d’empresa saludable, es compleix amb la regulació que estableix la llei sobre entorns laborals saludables i seguretat i riscos en la feina.

Programa per a una empresa saludable

Un programa dirigit a crear un espai laboral saludable, deu considerar quatre àrees d’influència:

 1. L’entorn físic de la feina.
 2. L’entorn psicosocial de la feina.
 3. Els recursos personals de salut en l’espai de feina.
 4. La participació de l’empresa en la comunitat.

Un model d’empresa saludable té que estar dissenyat per influir en cada una d’aquestes àrees que es creuen entre sí, no funcionen de manera aïllada.

Amb l’implementació de mesures en cada una d’aquestes àrees, l’empresa aconsegueix motivar als seus treballadors i augmentar el seu compromís amb el treball. A més, aconsegueix mantenir un bon clima laboral i millora la qualitat de vida de tots els membres de l’empresa.

En l’entorn físic de la feina, l’empresa saludable deu influir per prevenir l’exposició a riscos i accidents a través de:

 • Avaluació de riscos en l’espai de feina, amb eliminació o substitució d’elements o practiques que suposen riscos.
 • Controls d’enginyeria per instal·lar o donar manteniment a maquines i sistemes, que la seva operació deficient pugui danyar als treballadors.
 • Controls administratius per el manteniment dels treballadors i compliment de normatives.
 • Equips de protecció personal.

En l’entorn psicosocial del treball, el model d’empresa saludable ha de considerar:

 • Eliminar o modificar la font de risc, per exemple, reducció de carga de treball o no tolerar casos d’assetjament a la feina.
 • Reduir l’impacte en el treballador, permetre flexibilitat en situacions de conflicte laboral o familiar i proporcionar suport.
 • Protegir al treballador donant-li entrenament per manejar l’estrès.

Recursos de salut a l’empresa

Tres exemples de com l’empresa pot proporcionar recursos personals de salut a l’espai laboral, son:

 1. Proveir serveis mèdics per als treballadors.
 2. Fomentar els estils de vida saludables mitjançant campanyes o programes permanents per promoure l’activitat física i l’alimentació sana.
 3. Proveir programes pel condicionament físic dels empleats.

L’empresa pot fer extensius aquests programes per involucrar-se amb la comunitat i a més pot, per exemple:

 • Proporcionar orientació, si la requereixen, a les Pymes de la comunitat sobre salut i seguretat laboral.
 • Realitzar controls voluntaris sobre els processos contaminants de l’empresa.
 • Fomentar i permetre que els treballadors siguin voluntaris en organitzacions comunitàries.
 • Treballar amb les planificacions de la comunitat per millorar l’estat i seguretat de les vies, il·luminació i transport.

Pin It on Pinterest